SaaS Accounting – bezpieczeństwo

Opublikowane przez Andrzej Więcławski w dniu

Najnowsza koncepcja rachunkowości SaaS stała się modnym hasłem wśród kręgu księgowych zorientowanych na nowoczesność w skali globalnej. SaaS odnosi się tutaj do oprogramowania jako usługi, a nie do standardów audytu (Statements on Auditing Standards) – chociaż jest to kolejny ciekawy temat, jaki można rozwinąć. SaaS Accounting to wirtualne wdrażanie oprogramowania księgowego za pośrednictwem zintegrowanych platform informatycznych i oferowanie możliwości wykorzystania z tych aplikacji przez Internet.

Zalety rachunkowości SaaS

Mówiąc najprościej, rachunkowość SaaS oznacza, że ​​księgowi nie muszą przenosić swoich systemów do siedziby klienta w celu korzystania z określonego oprogramowania księgowego. Zamiast tego oprogramowania można używać za pośrednictwem serwera wirtualnego przy użyciu dowolnego systemu na całym świecie. Tak więc, podczas gdy księgowy z pracujący w Warszawie może zostać dłużej na Kajmanach, jego klient w Lublinie nadal może być obsługiwany przy użyciu najnowszych technologii. Tak długo, jak system jest dostępny on-line, idea prowadzenia całodobowych firm księgowych może być realna i w pełni wdrażana. Jednak obawy dotyczące wycieku danych nie mogą być ignorowane, szczególnie przez duże przedsiębiorstwa. Ponieważ dane finansowe i handlowe są niezwykle cenne, więc opracowano specjalne wymagania, które należy wziąć pod uwagę w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z wirtualnej rachunkowości.

Wybrane funkcjonalności gwarantujące bezpieczeństwo platformy:

  • Szyfrowanie połączeń metodami kryptograficznymi – SSL i możliwość ustawiania przez administratora hasła (jego długości, zastosowania znaków i terminu ważności)
  • Wiele trybów dostępu z możliwością konsolidacji i standaryzacji
  • Tryby dostępu (role) definiowane w formularzach organizacyjnych
  • Konfigurowalne logowanie systemu w danym obszarze czy dla krytycznych danych
  • Możliwość śledzenia każdego kroku użytkownika w systemie
  • Archiwizacja historii zdarzeń z poszczególnymi rekordami

Więcej info nt. zasad bezpieczeństwa w modelu SaaS można znaleźć tutaj: https://financesonline.com/10-saas-security-risks-concerns-every-user/