Opis funkcjonalności

Wybrane funkcjonalności z zakresu finansów i księgowości:

 • Standardowe funkcjonalności księgowe (Plany kont, Dzienniki główne, Księga główna, VAT, itd.)
 • Rachunkowość zgodna ze standardami US GAAP i MSR (możliwość obsługi obu standardów jednocześnie)
 • Obsługa wymiarów księgowych
 • Alokacje, umożliwiające późniejsze wycofanie oraz korektę nieprawidłowych zapisów
 • Rozliczenia międzyfirmowe (intercompany)
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Prognozowanie przepływów pieniężnych
 • Import kursów z NBP lub innego banku
 • Uzgadnianie transakcji bankowych
 • Należności i zobowiązania
 • Automatyzacja księgowań
 • Centra kompetencyjne
 • Zarządzanie kampaniami i projektami