Korzyści

Korzyści ze stosowania platformy integracyjnej StabilisOne w obszarze aktywności księgowo-finansowej:

  • Łatwy dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych
  • Łatwa analiza kosztów w różnych ujęciach i perspektywach dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym (np. dział, Miejsce Powstawania Kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja),
  • Kontrola poprawności dekretacji – gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się, użytkownik otrzyma informację o tym fakcie
  • Elastyczny, wielopoziomowy plan kont tworzony ręcznie lub za pomocą kreatora
  • Ergonomia codziennej pracy – szybkie wyszukiwanie kont wg różnych kryteriów
  • Automatyczne sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych