Prawo

W myśl art. 71 i art.73 ustawy o rachunkowości:

„dowody księgowe i dokumenty z inwentaryzacji, księgi rachunkowe, a także sprawozdania finansowe jednostek należy odpowiednio przechowywać, chronić przed zakazanymi zmianami, rozpowszechnianiem, uszkodzeniem czy też zniszczeniem”

nasze usługi spełniają zasady przechowywania dokumentów z wykorzystaniem nowych technologii komputerowych.